"Yagnaraman Award of Excellence" by
SRI KRISHANA GANA SABHA